Zrieknutie sa ochrany osobných údajov

C3 Manufacturing sa zaväzuje udržiavať túto webovú stránku aktuálnu a presnú. Ak by ste napriek tomu narazili na niečo, čo je nesprávne alebo neaktuálne, budeme radi, ak nám to dáte vedieť. Uveďte, kde na webovej stránke ste si prečítali informácie. Potom sa na to čo najskôr pozrieme. Svoju odpoveď pošlite e-mailom na adresu: [email protected].

Odpovede a otázky týkajúce sa ochrany osobných údajov zaslané e-mailom alebo pomocou webového formulára budú spracované rovnako ako listy. To znamená, že od nás môžete očakávať odpoveď najneskôr do 1 mesiaca. V prípade zložitých požiadaviek vás budeme informovať do 1 mesiaca, ak budeme potrebovať najviac 3 mesiace.

Akékoľvek osobné údaje, ktoré nám poskytnete v súvislosti s vašou odpoveďou alebo žiadosťou o informácie, sa použijú iba v súlade s naším vyhlásením o ochrane osobných údajov.

Všetky práva duševného vlastníctva k obsahu na tejto webovej lokalite patria spoločnosti C3 Manufacturing.

Kopírovanie, šírenie a akékoľvek iné použitie týchto materiálov nie je povolené bez písomného súhlasu C3 Manufacturing, s výnimkou a len vtedy, ak je inak stanovené v predpisoch záväzného zákona (ako je právo citovať), pokiaľ špecifický obsah neurčuje inak.

Ak máte akékoľvek otázky alebo problémy s prístupnosťou tejto webovej stránky, neváhajte nás kontaktovať.