VYHLÁSENIE O ZHODE EÚ

1. OOP: Modely Perfect Descent 230D a 230S

  1. Názov a adresa výrobcu: C3 Manufacturing LLC 3809 Norwood Drive # 4 Littleton, CO 80125
  2. Toto vyhlásenie o zhode sa vydáva na výhradnú zodpovednosť výrobcu.
  3. Predmet vyhlásenia:

page1image59531392                     page1image59529520

Model Perfect Descent Model 230D Model Perfect Descent Model 230S

 

  1. Predmety vyhlásenia opísané v bode 4 sú v súlade s príslušnými harmonizačnými právnymi predpismi Únie: nariadením (EÚ) 2016/425.
  2. V súlade s EN341: 2011-1A / RFU PPE-R / 11.128 verzia 1 a EN360: 2002. Notifikovaný orgán: TÜV SÜD Product Service GmbH CE0123 Vykonalo EÚ skúšku typu a vydalo číslo certifikátu EÚ skúšky typu: P5A 105743 0001 Rev. 00
  3. Na OOP sa vzťahuje postup posudzovania zhody s typom založený na zabezpečení kvality výrobného procesu modulu C2 pod dohľadom notifikovaného orgánu TÜV SÜD, CE 0123.
  4. Podpísané za a v mene: C3 Manufacturing LLC 3809 Norwood Drive # 4 Littleton, CO 80125

 

Ron Naranjo
Prezident spoločnosti C3 Manufacturing
page1image59531808